Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

3230 c074 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viakaciemilordzie kaciemilordzie
W rzeczywistości jest tak, że jednego dnia chcielibyśmy uśmiechać się do całego świata, chodzić w kolorowych ubraniach, przyciągać spojrzenia, a drugiego - po prostu zniknąć. Pokazać swoją pasję światu - ale podrzeć dokładnie karteczkę z pośpiesznie napisanym na kolanie tekstem piosenki czy wierszem, bojąc się reakcji innych. Pragniemy wyjść poza strefę komfortu, jednocześnie odczuwając niepokój przy każdej rozmowie z nieznajomymi. Chodzące sprzeczności.  Tęsknimy za zrozumieniem, wstydząc się mówić. Wypełniamy nasze relacje słowami lekkimi i słodkimi jak wata cukrowa, bojąc się pokazać to, co siedzi nam w głowach. A przecież każdy ma jakieś 'coś'. I to 'coś' dręczy, gnije gdzieś w głębi, domaga się, żeby o nim mówić, jednocześnie czyniąc z siebie największe tabu. 
Cztery Wieki Później
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski
5983 5c1a 390
we grow together
Reposted fromstonerr stonerr viawiks wiks
4937 70ad 390
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viawiks wiks
6590 b2a7 390
Reposted fromcensored-aggregator censored-aggregator viawiks wiks
5943 109c 390
Reposted frommylove16 mylove16 viawiks wiks
6963 0b34 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viawiks wiks
6290 06cf 390
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viawiks wiks
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
— sure.
Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia. Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice. Ponieważ niektóre więzi są po prostu sobie przeznaczone. 
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viawiks wiks

April 06 2017

Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaMissMurder MissMurder
martw się tym co będzie jak się okaże, że piątek to za mało i będę Ci marudził, że chcę się też spotkać w sobotę
— no jasne, chciałabym mieć tylko takie zmartwienia
Reposted fromspes spes viabutterfly-effect butterfly-effect
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki..
— Stanisław Lem
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viaMissMurder MissMurder
7870 4538 390
Reposted fromusual usual viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
0379 b85d 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl